Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten, namelijk speciaalzaken, is vrijgesteld. Het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod wordt aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, verboden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het NADER verslag is vastgesteld op woensdag woensdag 21 oktober 2020 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 15:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 juli 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 16:00 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 25 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 1 juli 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 juli 2020. 

 4. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 5. 29 juli 2020

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 14 oktober 2020

  Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het NADER verslag is vastgesteld op woensdag woensdag 21 oktober 2020 te 14.00 uur 

 7. 21 oktober 2020

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504) (NADER VERSLAG)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 3 december 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 3 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 28 juni 2021

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 13. 6 juli 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten