Wetsvoorstel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten, namelijk speciaalzaken, is vrijgesteld. Het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod wordt aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, verboden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
BBB 1

Activiteiten

28 jun 2021
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:00

03 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:21

21 okt 2020
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het NADER verslag is vastgesteld op woensdag woensdag 21 oktober 2020 te 14.00 uur

13:00 - 14:30

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 15:31

30 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:20

Wetgevingsproces

25 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jul 2020

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 okt 2020

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
21 okt 2020

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504) (NADER VERSLAG)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 dec 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
03 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
28 jun 2021

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504)

Wetgevingsoverleg
06 jul 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten