Wandelgang

Wetsvoorstel Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg te plannen vóór 29 mei a.s.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 13 december a.s. te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 13 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 21 november 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 13 december a.s. te 10.00 uur. 

 4. 13 december 2019

  Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 13 februari 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 13 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 6 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg te plannen vóór 29 mei a.s. 

 8. 21 april 2020

  Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 9. 22 april 2020

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153), de Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds (35 380), de Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezetonderwijs (35 357) en de Wet Sterk beroepsonderwijs (35 336)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten