Wetsvoorstel

Wet voortgezet onderwijs 20xx

Dit wetsvoorstel verbeterd de samenhang, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wet op het voortgezet onderwijs. De redactie van de meeste artikelen is herzien en de bepalingen zijn in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De wet wordt in materieel opzicht (inhoudelijk) niet aangepast.

Activiteiten

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297)

17 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

11 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met de mogelijkheid van een hamerstuk.

11:30 - 12:30

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 november 2019 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

10 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:05 - 15:10

Wetgevingsproces

04 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 nov 2019

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 jun 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 36

Plenaire vergadering: Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten