Wetsvoorstel

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Bij een scheiding moeten over veel zaken afspraken worden gemaakt. Afspraken over kinderen, huisvesting en financiële middelen hebben de hoogste prioriteit. In veel gevallen ontbreekt het echter aan goede afspraken over het inkomen voor later, het pensioen. De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Bij de evaluatie van de Wvps is gebleken dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Met dit wetsvoorstel wordt de opzet verbeterd. Bovendien wordt de wet vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen. Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 juli 2022

Activiteiten

14 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

09 sep 2021
25 jan 2021
Wetgevingsoverleg

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)

12:30 - 18:30

08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

07 mei 2020
07 apr 2020
12 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

10 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

21 feb 2020
18 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 februari 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

26 nov 2019
19 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 30 oktober 2019 om 14.00 uur.

11:30 - 12:30

01 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 oktober 2019 om 14.00 uur.  Bij het ministerie zal worden nagegaan wanneer de lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel naar de Kamer zal worden gezonden. De commissie zal hierover in de volgende procedurevergadering op 15 oktober 2019 worden geïnformeerd.

16:30 - 17:30

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

16 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 okt 2019

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287 (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2019

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2020

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 mrt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 jan 2021

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Week 36

Plenaire vergadering: Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

16 sep 2019
Download Advies DNB
16 sep 2019
Download Advies AFM
Alle documenten