Gang

Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Bij een scheiding moeten over veel zaken afspraken worden gemaakt. Afspraken over kinderen, huisvesting en financiële middelen hebben de hoogste prioriteit. In veel gevallen ontbreekt het echter aan goede afspraken over het inkomen voor later, het pensioen. De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Bij de evaluatie van de Wvps is gebleken dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Met dit wetsvoorstel wordt de opzet verbeterd. Bovendien wordt de wet vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen. Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 juli 2022

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsoverleg

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)

Tijd activiteit: 12:30 - 18:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 februari 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:30 - 17:10

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 30 oktober 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 oktober 2019 om 14.00 uur.  Bij het ministerie zal worden nagegaan wanneer de lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel naar de Kamer zal worden gezonden. De commissie zal hierover in de volgende procedurevergadering op 15 oktober 2019 worden geïnformeerd.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 16 september 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 1 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 oktober 2019 om 14.00 uur.  Bij het ministerie zal worden nagegaan wanneer de lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel naar de Kamer zal worden gezonden. De commissie zal hierover in de volgende procedurevergadering op 15 oktober 2019 worden geïnformeerd. 

 4. 17 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 30 oktober 2019 om 14.00 uur. 

 5. 30 oktober 2019

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287 (wordt tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 19 november 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 3 december 2019 om 14.00 uur. 

 7. 26 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 3 december 2019

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 18 februari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 februari 2020 te 14.00 uur. 

 10. 21 februari 2020

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 11. 10 maart 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 12 maart 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 7 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces. 

 14. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 16. 25 januari 2021

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)

  Wetgevingsoverleg

 17. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 18. 9 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 14 september 2021

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 20. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 21. 18 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten