Wetsvoorstel

Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

Activiteiten

09 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:50

04 feb 2021
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:16 - 11:00

13 okt 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
06 okt 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
29 sep 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
23 sep 2020
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

19:45 - 21:45

Debat terugkijken
25 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Initiatiefwetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257) is aangemeld voor plenaire behandeling; eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 juni jl.

11:30 - 12:30

18 jun 2020
19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

14 mei 2020
19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

17 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:00 - 16:45

05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

19 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
30 jan 2020

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
25 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
23 sep 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
29 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
06 okt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (derde termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
09 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 feb 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

12 jun 2020
Download Sprekerslijst
04 dec 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten