Gang

Wetsvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:50 - 16:15

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:50

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:16 - 11:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Initiatiefwetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257) is aangemeld voor plenaire behandeling; eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 juni jl.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:45 - 19:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 19 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen. 

 3. 17 december 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 19 december 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur. 

 5. 30 januari 2020

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 25 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Initiatiefwetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257) is aangemeld voor plenaire behandeling; eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 juni jl. 

 10. 23 september 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen. 

 11. 29 september 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 6 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 4 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (derde termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 15. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 16. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten