Wetsvoorstel

Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken

De wet bevat de voorwaarden voor het uitleveren van verdachten en het indienen van een Europees aanhoudingsbevel. De wijziging is nodig na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 27 mei 2019 . Dat oordeelde dat officieren van justitie geen Europees aanhoudingsbevel mogen uitvaardigen, maar dat het een besluit van de rechter moet zijn. Op basis van de Nederlandse wet is alleen de officier van justitie bevoegd.
De minister heeft de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Zonder wetswijziging kunnen er namelijk geen aanhoudingsbevelen meer worden uitgevaardigd.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

18 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

19 jun 2019
20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

Wetgevingsproces

14 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

17 jun 2019
Download Advies OM
Alle documenten