Wetsvoorstel

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak (SP) stelt voor om de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
14 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel vaststellen op donderdag 23 januari 2020 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

29 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 16:00

14 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

29 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 feb 2019

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 feb 2020

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten