Gang

Wetsvoorstel Verzamelwet Brexit

Het Nederlandse kabinet heeft geïnventariseerd of er in de toekomst wetten moeten worden aangepast of moeten worden aangevuld naar aanleiding van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). De verzamelwet Brexit is ontstaan uit het resultaat van die inventarisatie. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er geen juridische gaten ontstaan waardoor burgers in de problemen komen. De verzamelwet regelt bijvoorbeeld dat een Brits rijbewijs na de Brexit geldig blijft in Nederland. En regelt ook het recht op arbeid, sociale zekerheid en studiefinanciering voor burgers die door Brexit worden getroffen. In de Verzamelwet worden de voorzienbare gevolgen van de Brexit geregeld. Voor de gevallen die nu nog niet bekend zijn, stelt het kabinet voor om een machtiging van het parlement te krijgen om ook andere wetten waar nodig aan te passen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 108
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 16:15 - 22:29

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.  Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 09:30 - 10:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Europese Zaken

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 november 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Europese Zaken 

 3. 22 november 2018

  Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 te 12.00 uur. 

 4. 14 december 2018

  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 januari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat.  Agenderen voor plenair debat. 

 6. 17 januari 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 24 januari 2019

  Plenaire vergadering: Verzamelwet Brexit (35084)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 8. 29 januari 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten