Wetsvoorstel

Verzamelwet Brexit

Het Nederlandse kabinet heeft geïnventariseerd of er in de toekomst wetten moeten worden aangepast of moeten worden aangevuld naar aanleiding van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). De verzamelwet Brexit is ontstaan uit het resultaat van die inventarisatie. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er geen juridische gaten ontstaan waardoor burgers in de problemen komen. De verzamelwet regelt bijvoorbeeld dat een Brits rijbewijs na de Brexit geldig blijft in Nederland. En regelt ook het recht op arbeid, sociale zekerheid en studiefinanciering voor burgers die door Brexit worden getroffen. In de Verzamelwet worden de voorzienbare gevolgen van de Brexit geregeld. Voor de gevallen die nu nog niet bekend zijn, stelt het kabinet voor om een machtiging van het parlement te krijgen om ook andere wetten waar nodig aan te passen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5
DENK 3

Activiteiten

20 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Europese Zaken

15:45 - 16:00

22 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 te 12.00 uur.

09:30 - 10:00

17 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.  Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

17 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

15:00 - 16:00

24 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Verzamelwet Brexit (35084)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:15 - 22:29

Debat terugkijken
29 jan 2019
05 feb 2019
12 feb 2019
13 mrt 2019
Algemeen overleg

14:00 - 17:00

Wetgevingsproces

16 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 nov 2018

Extra procedurevergadering inzake behandeling Verzamelwet Brexit

Procedurevergadering
14 dec 2018

Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 jan 2019

Plenaire vergadering: Verzamelwet Brexit (35084)

Plenair debat
29 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2019

Brexit en transport

Algemeen overleg
20 feb 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 feb 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mrt 2019

Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

Algemeen overleg
14 mrt 2019

Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Algemeen overleg
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

18 jan 2019
Download Sprekerslijst
29 jan 2019
Download Eindtekst 35084
Alle documenten