Wetsvoorstel

Wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt de bevoegdheid om bij de handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij bestuursrechtelijke herstelsancties op te leggen. Dat kan in de vorm van bestuursdwang of een dwangsom. Deze bestuursrechtelijke herstelsancties zijn aanvullend op de reeds bestaande mogelijkheden tot het opleggen van strafrechtelijke sancties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
Tegen
VVD 33
CDA 19
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

13 feb 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet (35006)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:10 - 18:45

Debat terugkijken
20 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:15 - 15:40

19 dec 2018
20 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018.

11:15 - 12:15

05 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

13:20 - 13:25

Wetgevingsproces

30 aug 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 okt 2018

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 feb 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet (35006)

Plenair debat
19 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 feb 2019
Download Sprekerslijst
19 feb 2019
Download Eindtekst 35006
Alle documenten