Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel verbod onverdoofd ritueel slachten

Regeling voor een wettelijke plicht om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de joodse en islamitische onverdoofde rituele slacht. De onverdoofde slachtpraktijk krijgt 5 jaar de tijd om zich aan te passen. Verder regelt het voorstel dat slachterijen gedurende de 5-jarige overgangstermijn de best beschikbare technieken gebruiken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen dat dieren vrij moeten blijven van onnodige pijn, angst en fysiek en fysiologisch ongerief.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

12:45 - 13:45

20 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: De minister van LNV verzoeken om de beantwoording op de commissievragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten uiterlijk vrijdag 29 november 2019 aan de Kamer te sturen.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 december 2019 om 14.00 uur.

11:15 - 12:15

02 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: In afwachting van de beantwoording van de vragen aan de minister van LNV over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, wordt de inbrengdatum voor het verslag verplaatst van 10 oktober 2019 naar 18 november 2019.

11:15 - 12:15

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019, 14.00 uur.

15:00 - 15:30

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Een rondetafelgesprek organiseren (bij voorkeur voor het zomerreces) over het voorstel van wet van het lid Thieme. De leden Geurts (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Ouwehand (PvdD) vormen een voorbereidingsgroep die hiervoor een voorstel uitwerkt en dat voorstel zal worden besproken op de volgende procedurevergadering.

11:15 - 12:15

21 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

16 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
28 mrt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 sep 2019

Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Rondetafelgesprek
02 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 dec 2019

Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten