Wetsvoorstel

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Het wetsvoorstel strekt er vooral toe om een aantal bestaande maatregelen uit te breiden – zoals de mogelijkheid om voorlopige hechtenis toe te passen zonder het bestaan van ernstige bezwaren tegen de verdachte en het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek – om te voorkomen dat onderzoek naar terroristische misdrijven spaak loopt. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het strafbaar stellen van het zonder toestemming opzettelijk verblijf in een aangewezen terreurgebied.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PvdD 5

Activiteiten

29 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

13:35 - 13:45

05 jul 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 september 2017.

14:30 - 16:00

08 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:20

14 feb 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34 746)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 22:19

20 feb 2018

Wetgevingsproces

26 jun 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 sep 2017

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 feb 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2018

Plenaire vergadering: Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34 746)

Plenair debat
20 feb 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

27 jun 2017
Download Advies Kiesraad
21 feb 2018
Download Eindtekst 34746
Alle documenten