Tuin

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt  – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
SGP 3

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 september 2017 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 4 mei 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 mei 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen. 

 3. 27 juni 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 6 juli 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 september 2017 te 14:00 uur.  

 5. 14 september 2017

  Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 9 november 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 14 november 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 17 januari 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34716)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 23 januari 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten