Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De evaluatie van de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie enquêtecommissies (Fyra, Woningcorporaties en Financieel Stelsel) te maken hadden. Deze analyse is neergelegd in het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) (Kamerstuk 33812, nr. 4) en vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Modaliteiten informatievordering
- Besloten voorgesprek
- Motivering beroep op verschoningsgrond
- Samenloop met andere onderzoeken
- Overige aspecten (o.a. bevoegdheid om bij de gemeente Den Haag een verzoek te doen tot het verstrekken van adresgegevens).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

27 nov 2018
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
21 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34 683) + Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (33 812, nr. 5)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

14:15 - 16:30

Debat terugkijken
09 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 16:00

26 jun 2018
05 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 16:00

08 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 april 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

23 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop, zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

22 feb 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 feb 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
08 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2018

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (TK 34683)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 mei 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
09 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34 683) + Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (33 812, nr. 5)

Plenair debat
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten