Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

15 feb 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34 596) + Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34 597)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 14:30

Debat terugkijken
18 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:45 - 13:00

17 jan 2017
15 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 december 2016 te 14.00 uur

13:30 - 14:00

01 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

28 okt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2016

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) - 34597

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten