Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Tegen
VVD 40
Van Vliet 1

Activiteiten

31 jan 2017
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
26 jan 2017
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 14:15

18 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:45 - 13:00

17 jan 2017
29 dec 2016
21 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 29 december 2016 om 12.00 uur

10:15 - 11:30

16 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de schriftelijke inbreng, vastgesteld op 1 december 2016, zal een rondetafelgesprek worden gepland op 28 november 2016 waarvoor de leden Rutte en Dijkstra een voorstel zullen doen  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 december 2016.

10:15 - 11:30

15 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 23:59

14 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten.

10:15 - 11:30

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

20 jul 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 dec 2016

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34522)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 dec 2016

Nader verslag - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - 34522

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jan 2017

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
18 jan 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2017

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
26 jan 2017

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
31 jan 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

31 jan 2017
Download Eindtekst 34522
Alle documenten