Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:45 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 16:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 29 december 2016 om 12.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de schriftelijke inbreng, vastgesteld op 1 december 2016, zal een rondetafelgesprek worden gepland op 28 november 2016 waarvoor de leden Rutte en Dijkstra een voorstel zullen doen  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 december 2016.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 20 juli 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 14 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten.  

 4. 15 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 5. 16 november 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaand aan de schriftelijke inbreng, vastgesteld op 1 december 2016, zal een rondetafelgesprek worden gepland op 28 november 2016 waarvoor de leden Rutte en Dijkstra een voorstel zullen doen  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 december 2016. 

 6. 1 december 2016

  Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34522)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 21 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 29 december 2016 om 12.00 uur 

 8. 29 december 2016

  Nader verslag - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - 34522

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 17 januari 2017

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 18 januari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 24 januari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 26 januari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34 522) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 13. 31 januari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten