Wetsvoorstel

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 werknemers.
Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek over de beloning van de bestuurders voeren. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
VVD 33
CDA 19
ChristenUnie 5
FvD 2

Activiteiten

17 jan 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:00 - 13:15

Debat terugkijken
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
03 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 23:59

01 nov 2016
28 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2016 te 14.00 uur

16:30 - 17:30

21 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:35 - 23:59

Wetgevingsproces

13 jun 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 sep 2016

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 nov 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 jan 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

Plenair debat
23 jan 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten