Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen bijzondere bepalingen majesteitsschennis en belediging bevriende staatshoofden

Het voorstel strekt ertoe de bijzondere bescherming die het Wetboek van Strafrecht thans bij opzettelijke belediging verleent aan de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke troonopvolger van de Koning of diens echtgenoot, de Regent, hoofden, regeringsleden of officiële vertegenwoordigers van bevriende staten, ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen, het openbaar gezag en openbare instellingen (grotendeels) te laten vervallen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
FVD 2
Voor
CDA 19
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:20 - 21:46

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2016.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 22 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 mei 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 28 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 13 oktober 2016

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34456)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 21 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 22 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 9. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 8 februari 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 11. 4 april 2018

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 12. 10 april 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven