Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen bijzondere bepalingen majesteitsschennis en belediging bevriende staatshoofden

Het voorstel strekt ertoe de bijzondere bescherming die het Wetboek van Strafrecht thans bij opzettelijke belediging verleent aan de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke troonopvolger van de Koning of diens echtgenoot, de Regent, hoofden, regeringsleden of officiële vertegenwoordigers van bevriende staten, ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen, het openbaar gezag en openbare instellingen (grotendeels) te laten vervallen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:20 - 21:46

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2016.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 22 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 mei 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 27 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 4. 28 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2016. 

 5. 13 oktober 2016

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34456)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 21 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 22 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 10. 8 februari 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 4 april 2018

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 12. 10 april 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten