Gang

Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 40
PvdA 35
CDA 13
D66 12
SGP 3
GrKÖ 2
Monasch 1
Van Vliet 1
Klein 1
Houwers 1
Tegen
SP 15
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
GrBvK 2
PvdD 2
50PLUS 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 19:55 - 20:40

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:55

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling nadat het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. Datum rondetafelgesprek: 29 september 2016 van 10.00-13.00 uur.

Tijd activiteit: 17:30 - 18:15

Procedurevergadering

Besluit: Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  De heer De Vries (PvdA) zal een voorstel doen voor het organiseren van een hoorzitting met belanghebbenden. Dit voorstel wordt ter bespreking geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 15 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 april 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 26 april 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  De heer De Vries (PvdA) zal een voorstel doen voor het organiseren van een hoorzitting met belanghebbenden. Dit voorstel wordt ter bespreking geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.  

 4. 17 mei 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur. 

 5. 7 juni 2016

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 september 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling nadat het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. Datum rondetafelgesprek: 29 september 2016 van 10.00-13.00 uur.  

 8. 8 september 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 29 september 2016

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 10. 13 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 13 december 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 18 januari 2017

  Plenaire vergadering: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 25 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 31 januari 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 15. 16 februari 2017

  Plenaire vergadering: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (2e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 16. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten