Gang

Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 19:55 - 20:40

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:55

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling nadat het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. Datum rondetafelgesprek: 29 september 2016 van 10.00-13.00 uur.

Tijd activiteit: 17:30 - 18:15

Procedurevergadering

Besluit: Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: De heer De Vries (PvdA) zal een voorstel doen voor het organiseren van een hoorzitting met belanghebbenden. Dit voorstel wordt ter bespreking geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.   Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 15 april 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 april 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst 

 3. 26 april 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De heer De Vries (PvdA) zal een voorstel doen voor het organiseren van een hoorzitting met belanghebbenden. Dit voorstel wordt ter bespreking geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.   Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 4. 17 mei 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur. 

 5. 7 juni 2016

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 september 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling nadat het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. Datum rondetafelgesprek: 29 september 2016 van 10.00-13.00 uur.  

 8. 8 september 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 29 september 2016

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 10. 13 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 13 december 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 18 januari 2017

  Plenaire vergadering: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (eerste termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 25 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 31 januari 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 15. 16 februari 2017

  Plenaire vergadering: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (2e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 16. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten