Activiteiten

23 mrt 2017
22 nov 2016
10 nov 2016
08 nov 2016
01 nov 2016
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 23:59

Debat terugkijken
25 okt 2016
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:05 - 23:59

Debat terugkijken
06 okt 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34 389)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:30 - 23:59

Debat terugkijken
07 sep 2016
26 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

26 mei 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Er zal op korte termijn een rondetafelgesprek worden georganiseerd zodat plenaire afronding van het wetsvoorstel voor het zomerreces kan plaatsvinden.

10:00 - 11:00

17 mei 2016
28 jan 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 maart 2016 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

26 jan 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15:35 - 23:59

Wetgevingsproces

20 jan 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
26 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jan 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
03 mrt 2016

Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (TK 34389)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 mei 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mei 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
26 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2016

Wet organisatie bestuursrechtspraak

Rondetafelgesprek
07 sep 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering:Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 okt 2016

Plenaire vergadering: Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34 389)

Plenair debat
25 okt 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
10 nov 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 nov 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
22 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 apr 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
10 mei 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

21 jan 2016
Download Advies SVB
21 jan 2016
Download Advies UWV
Alle documenten