Gang

Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:50 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april a.s. om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 20 februari 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 februari 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 5 maart 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april a.s. om 10.00 uur. 

 4. 9 april 2015

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 28 mei 2015

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 4 juni 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 10 juni 2015

  Plenaire vergadering: Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waar op beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34160)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 16 juni 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten