Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
Klein 1
Tegen
SP 15
GroenLinks 4
PvdD 2
50PLUS 1
Afwezig
Van Vliet 1

Activiteiten

12 mrt 2015
03 mrt 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 23:59

24 feb 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

18 nov 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:05 - 23:59

18 nov 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 10 december 2014, 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

10 nov 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
18 nov 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 nov 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 dec 2014

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) (34073)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 feb 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 mrt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2015

Plenaire vergadering: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (34 073)

Plenair debat (wetgeving)
17 mrt 2015

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten