Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Klaver Wet transparantie voedselverspilling

Supermarkten moeten worden verplicht om bekend te maken hoeveel voedsel zij weggooien. Initiatiefnemer denkt dat supermarkten meer inzicht krijgen en bewuster worden van hun inkoopgedrag en verspilling als ze moeten aangeven hoeveel en welk voedsel ze weggooien.
Volgens de Monitor Voedselverspilling is er in recente jaren in Nederland sprake van een «stijgende trend» en kan worden gesteld dat ons land «niet op schema ligt om de doelstelling van 20% reductie van voedselverspilling in 2015 te realiseren». De initiatiefnemer vindt dit zorgelijk, en ziet urgentie voor het aanpakken van dit probleem.

Activiteiten

17 okt 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:00 - 23:59

Wetgevingsproces

16 okt 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
17 okt 2013

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 nov 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 apr 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien