Wetsvoorstel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

Activiteiten

20 jan 2015
29 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

18 jun 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 juli 2014.

14:30 - 16:00

10 sep 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

09 sep 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 jul 2014

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) (33723)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 okt 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 okt 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jan 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Van der Steur; Wet registermediator (33 722) + 33 723 (Initiatief-Van der Steur; Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) + 33 727 (Initiatief-Van der Steur; Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
17 jun 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten