Gang

Wetsvoorstel Wet registermediator

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 9 september 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 18 juni 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 juli 2014. 

 4. 10 juli 2014

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (33722)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 oktober 2014

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 29 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 14 januari 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 20 januari 2015

  Plenaire vergadering: Initiatief-Van der Steur; Wet registermediator (33 722) + 33 723 (Initiatief-Van der Steur; Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) + 33 727 (Initiatief-Van der Steur; Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 25 maart 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 17 juni 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 1 september 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 9 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 9 september 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 10 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten