Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153)

Stemmingsuitslag

met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 31
PvdA 30
CDA 21
SP 15
D66 10
GroenLinks 10
ChristenUnie 5
PvdD 2
SGP 2
Tegen
PVV 24

Activiteiten

17 nov 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

14:15 - 23:59

01 mrt 2011
13 jan 2011
Procedurevergadering

Besluit: De commissievoorzitter zal namens de commissie een brief sturen aan de minister van Buitenlandse Zaken waarin wordt gesteld dat "alvorens over te kunnen gaan tot inbreng over het verslag Wetsvoorstel, de minister wordt verzocht de Kamer te informeren over de actuele stand van zaken t.a.v. medewerking van de Servische autoriteiten met het ICTY, zijn verwachtingen voor de komende periode wat dit betreft en de stand van zaken in de EU en in andere lidstaten t.a.v. ratificatie van de SAO".

11:30 - 12:30

11 jan 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Europese Zaken

14:40

Wetgevingsproces

21 dec 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
11 jan 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 mrt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 mrt 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 sep 2011

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 okt 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 nov 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2011

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (32577)

Plenair debat (wetgeving)
20 dec 2011

Plenaire vergadering: Stemmingen (inclusief stemmingen over de begrotingen)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten