Gang

Wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Rondetafelgesprek

Besluit: Behandeld

Tijd activiteit: 10:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Rondetafelgesprek houden, bij voorkeur op 8 oktober 2009; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie

Tijd activiteit: 15:05

Wetgevingsproces

 1. 3 juli 2009

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2009

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie 

 3. 9 september 2009

  Procedurevergadering Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Rondetafelgesprek houden, bij voorkeur op 8 oktober 2009; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009. 

 4. 8 oktober 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003)

  Rondetafelgesprek

 5. 15 oktober 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 12 november 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld 

 7. 19 november 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003) (tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 3 december 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld 

 9. 17 december 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003) (wordt tot nader order uitgesteld)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 18 december 2009

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (32003)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 11. 2 maart 2010

  Extra procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 12. 10 maart 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen. 

 13. 31 mei 2012

  Procedures (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 14. 29 januari 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 6 februari 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten