Wetsvoorstel

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

...

Stemmingsuitslag

met handopsteken


detail stemming
Voor
CDA 41
PvdA 33
SP 25
PVV 9
GroenLinks 7
ChristenUnie 6
D66 3
PvdD 2
SGP 2
Verdonk 1
Tegen
VVD 21

Activiteiten

19 mei 2009
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijz. Leerplichtwet 1969; i.v.m. onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding (31 829)

Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen

19:30

19 mei 2009
21 apr 2009
16 apr 2009
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

10:00 - 11:00

15 jan 2009
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 februari a.s. te 12.00 uur

10:15 - 11:00

13 jan 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:00

Wetgevingsproces

29 dec 2008
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jan 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2009

Procedure en brieven

Procedurevergadering
04 feb 2009

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 apr 2009

Procedure en brieven

Procedurevergadering
21 apr 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 mei 2009

Plenaire vergadering: Wijz. Leerplichtwet 1969; i.v.m. onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding (31 829)

Plenair debat
26 mei 2009

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten