Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)

Stemmingsuitslag

met handopsteken


detail stemming
Voor
CDA 41
PvdA 33
SP 25
VVD 21
GroenLinks 7
ChristenUnie 6
D66 3
PvdD 2
SGP 2
Tegen
PVV 9
Verdonk 1

Activiteiten

09 jun 2009
Plenair debat

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (31 826)

Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen

16:00

14 mei 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

13:45

23 apr 2009
15 jan 2009
Procedurevergadering

Besluit: Staf stelt een beknopt wetgevingsrapport op alsmede een tijdschema voor behandeling.

12:00 - 12:30

13 jan 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Europese Zaken

15:00

Wetgevingsproces

23 dec 2008
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jan 2009

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2009

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
05 mrt 2009

Goedkeuringswet SAO Bosnië-Herzegovina

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 apr 2009

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
23 apr 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2009

Plenaire vergadering: Aanvang vergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2009

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (31 826)

Plenair debat
16 jun 2009

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten