Gang

Wetsvoorstel Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Er zijn mensen op hoge leeftijd die op enig moment hun leven als «voltooid» beschouwen en gaan lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Dit wetsvoorstel beantwoordt de vraag op welke manier aan deze groeiende wens onder ouderen tot meer autonomie tegemoet kan worden gekomen, als zij hun leven als voltooid beschouwen. Door een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider bewerkstelligt dit wetsvoorstel voor de hierboven beschreven groep mensen de mogelijkheid om op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 17 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 25 mei 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 4. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 24 mei 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 6. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten