Wetsvoorstel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Dit wetsvoorstel regelt dat aan huurders van ligplaatsen voor woonboten een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van woningen op de wal. Daartoe wordt voorgesteld om de overeenkomst tot huur van een ligplaats als huur van woonruimte te zien, te regelen dat koop geen huur ‘breekt’, het huren van een ligplaats te beschermen tegen opzegging, te regelen dat bij overlijden van de huurder van een ligplaats de huur van de ligplaats overgaat op de erfgenamen en dat bij verkoop van de woonboot de nieuwe eigenaar van de woonboot ook de huur van de ligplaats over kan nemen.

Activiteiten

10 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:45 - 16:15

Datum volgt

Wetgevingsproces

06 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten