Gang

Wetsvoorstel Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording KR en BES-fonds 2023 d.d. 12 juni 2024.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 23 mei 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording KR en BES-fonds 2023 d.d. 12 juni 2024. 

 4. 23 mei 2024

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 12 juni 2024

  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

Documenten