Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 17 mei 2024 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk 31 mei 2024 aan de Kamer te doen toekomen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Wetgevingsproces

 1. 18 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 25 april 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 17 mei 2024 14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk 31 mei 2024 aan de Kamer te doen toekomen.  

 4. 17 mei 2024

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen