Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op vrijdag 17 mei 2024.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 15 april 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 17 mei 2024

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 23 mei 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op vrijdag 17 mei 2024. 

Documenten