Gang

Wetsvoorstel Wet strafbaarstelling ecocide

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raan tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES. Doel van dit wetsvoorstel is het strafbaar stellen van 'ecocide'; milieu heeft een intrinsieke waarde en de ernstige aantasting van dat milieu door een menselijk handelen of nalaten moet strafbaar worden.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan