Gang

Wetsvoorstel Wet zwemvaardigheid

Dit Initiatiefwetsvoorstel regelt om te waarborgen dat het zwemonderwijs aan ieder kind van goede kwaliteit is. Naast zwemveilig na het behalen van een vastgesteld zwemdiploma is het van belang dat er minimumkwaliteitseisen worden gesteld aan het zwemdiploma en een nationaal vastgesteld zweminstructeursdiploma.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Reactie Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00