Gang

Wetsvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Conversiehandelingen hebben tot doel de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van mensen te veranderen tot de heersende norm. Meestal gaat het hierbij om de verandering van homo- naar heteroseksualiteit en wordt ook wel gesproken van ‘homogenezingstherapie’. Slachtoffers van conversiehandelingen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Het gaat voornamelijk over jonge mensen die opgroeien in een religieuze omgeving met strenge normen met betrekking tot seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Doel van dit initiatiefwetsvoorstel is het beschermen van deze slachtoffers door conversiehandelingen strafbaar te stellen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 09:30 - 10:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 februari 2024 te 14.00 uur.  Het initiatiefwetsvoorstel selecteren voor een wetenschapstoets en het resultaat daarvan betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Het lid Bikker heeft zich reeds aangemeld als rapporteur.

Tijd activiteit: 17:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 13 december 2023.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Wetgevingsproces

 1. 5 augustus 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 26 oktober 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 13 december 2023.  

 4. 19 december 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 februari 2024 te 14.00 uur.  Het initiatiefwetsvoorstel selecteren voor een wetenschapstoets en het resultaat daarvan betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Het lid Bikker heeft zich reeds aangemeld als rapporteur.  

 5. 18 januari 2024

  Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178) (verplaatst naar 29 februari 2024)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 29 februari 2024

  Verzoek van het lid Uitermark (NSC) om de inbreng voor het wetsvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (Kamerstuk 36178) van VANMIDDAG 14.00 te verplaatsen naar dinsdag 5 maart 16.00 uur

  E-mailprocedure

 7. 29 februari 2024

  Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178) (verplaatst naar 5 maart 2024 te 16.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 5 maart 2024

  Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 6 maart 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 4 juli 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 4 juli 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 21 juli 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen) (36178)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten