Gang

Wetsvoorstel Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds feitelijke vragen gesteld op 23 mei 2024 en geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023 d.d. 27 juni 2024.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 mei 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 23 mei 2024

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 30 mei 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds feitelijke vragen gesteld op 23 mei 2024 en geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023 d.d. 27 juni 2024. 

 5. 27 juni 2024

  Jaarverantwoording 2023

  Wetgevingsoverleg

Documenten