Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting van het ministerie van Financiën voor 2023 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2023.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 20:40 - 21:14

Procedurevergadering

Besluit: Over de behandelwijze van de suppletoire begrotingswetten, samenhangende met de Najaarsnota 2023, is reeds besloten.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 11 december 2023

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) d.d. 11 december 2023

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 21 december 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Over de behandelwijze van de suppletoire begrotingswetten, samenhangende met de Najaarsnota 2023, is reeds besloten. 

 5. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.