Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Het kabinet wil de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) beter laten functioneren. De wet draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie in dienst te nemen en te houden. In de Wtl zijn drie instrumenten opgenomen: lage-inkomensvoordeel (LIV), het loonkostenvoordeel (LKV) en het Jeugd-LIV. De LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Het geld wat vrij komt blijft beschikbaar voor de werknemers uit de doelgroep banenafspraak. De criteria van het LKV worden per 1 januari 2026 verruimd zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of elders in het bedrijf. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd om bij wisseling van werkgever het resterende recht op een loonkostenvoordeel mee te kunnen nemen. Tenslotte wordt de aanvraagprocedure van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers met een gemeentelijke uitkering eenvoudiger gemaakt. Het Jeugd-LIV is reeds gehalveerd en wordt per 2024 afgeschaft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:35 - 14:36

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 januari 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Wetgevingsproces

 1. 26 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 19 december 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 januari 2024 te 14.00 uur. 

 4. 31 januari 2024

  Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 februari 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 6. 12 maart 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 13 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 28 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen (36458)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten