Gang

Wetsvoorstel Uitvoeringswet datagovernanceverordening

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de Europese datagovernanceverordening in Nederland.

De verordening bevat onder andere regels over het beschikbaar stellen van overheidsgegevens voor hergebruik, het delen van gegevens door burgers of organisaties via een databemiddelingsdienst en het delen van data op altruïstische gronden. De Uitvoeringswet wijst de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan als toezichthouder en bevoegde autoriteit voor databemiddelingsdiensten en data-altruïsme. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert over de voorwaarden uit de verordening die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel overdragen aan de commissie Digitale Zaken.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 14:54 - 14:55

Wetgevingsproces

 1. 17 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 24 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel overdragen aan de commissie Digitale Zaken. 

 4. 20 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten