Gang

Wetsvoorstel Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Het wetsvoorstel regelt de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarmee wordt het huidige, tijdelijke ATR een permanent adviescollege. Tevens worden de taken en bevoegdheden van het ATR op enkele punten uitgebreid.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:25 - 13:26

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij Griffie Plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te plannen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 december 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 14:54 - 14:55

Wetgevingsproces

 1. 16 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 24 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 december 2023 te 14.00 uur. 

 4. 21 december 2023

  Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 april 2024

  Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij Griffie Plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te plannen. 

 6. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 27 mei 2024

  Plenaire vergadering: Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk) (36450)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten