Gang

Wetsvoorstel Het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Voorgesteld wordt om de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting (AHK) in het referentieminimumloon in 2024 te bevriezen op het niveau dat geldt per 1 juli 2023. De bevriezing heeft als doel een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor verschillende groepen Nederlandse huishoudens, met name uitkeringsgerechtigden, te waarborgen. Ook moet het een stijging van het aantal personen en kinderen in armoede in 2024 ten opzichte van 2023 voorkomen. De Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet worden hiervoor gewijzigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Voor
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 00:20 - 03:44

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 20:15

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is niet controversieel geacht; het wordt behandeld volgens het reeds vastgestelde behandelschema.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:46 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 26 september 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 28 september 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is niet controversieel geacht; het wordt behandeld volgens het reeds vastgestelde behandelschema. 

 5. 5 oktober 2023

  Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 18 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 23 oktober 2023

  Pakket Belastingplan 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 25 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 10. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

Documenten