Gang

Wetsvoorstel Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 141
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:00 - 18:00

Wetgevingsoverleg

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:15 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december te 14.00 uur (Op die manier voldoet de commissie aan artikel 9.2 RvO en handelt de commissie in lijn met het besluit van de Kamer om de begrotingsbehandelingen zo spoedig mogelijk na beëdiging van de nieuwe Kamer aan te vangen. De plenaire behandeling van de overige begrotingshoofdstukken kan op die manier zo spoedig mogelijk na het Kerstreces aanvangen).

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 28 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 december te 14.00 uur (Op die manier voldoet de commissie aan artikel 9.2 RvO en handelt de commissie in lijn met het besluit van de Kamer om de begrotingsbehandelingen zo spoedig mogelijk na beëdiging van de nieuwe Kamer aan te vangen. De plenaire behandeling van de overige begrotingshoofdstukken kan op die manier zo spoedig mogelijk na het Kerstreces aanvangen). 

 4. 13 december 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 24 januari 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 6. 29 januari 2024

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 29 januari 2024

  Begrotingsonderdeel asiel en migratie

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 7 februari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) 1TK

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 8 februari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 12 februari 2024

  Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 15 februari 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle resterende begrotingen en over de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (36499) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten