Gang

Wetsvoorstel Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:15 - 22:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen over vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 d.d. 13 december 2023.  De commissie besluit om niet over te gaan tot het aanwijzen van rapporteurs en/of het houden van een wetgevingsoverleg voor de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 december 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Wetgevingsproces

 1. 19 september 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 28 september 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 december 2023 te 14.00 uur. 

 4. 13 december 2023

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 december 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen over vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 d.d. 13 december 2023.  De commissie besluit om niet over te gaan tot het aanwijzen van rapporteurs en/of het houden van een wetgevingsoverleg voor de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken. 

 6. 13 februari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) 1e TK

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 7. 14 februari 2024

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle resterende begrotingen en over de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (36499) en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 9. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten