Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

Met dit wetsvoorstel wordt de herziene Eurovignetrichtlijn geïmplementeerd in de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en in de Tunnelwet Westerschelde. Het gaat daarbij om een explicitering van het verbod op discriminatie bij het uitvoeren van de tolheffing. Zo mag bij tolheffing geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit, herkomst of bestemming van het vervoer, land van registratie van het voertuig of land van vestiging van de vervoerder. In de Tunnelwet Westerschelde wordt tevens een verbod opgenomen om bij de inning van tolgelden “niet-reguliere gebruikers van het wegennet” op ongerechtvaardigde wijze financieel of anderszins te benadelen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 september 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Wetgevingsproces

 1. 27 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 5 juli 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 september 2023. 

 4. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 11 september 2023

  Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 11 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 12 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn (Kamerstuk 36384)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten