Gang

Wetsvoorstel Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2022 opgenomen.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Reeds feitelijke vragen gesteld op 24 mei 2023 en geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording d.d. 15 juni 2023.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 24 mei 2023

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 25 mei 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds feitelijke vragen gesteld op 24 mei 2023 en geagendeerd voor wetgevingsoverleg Jaarverantwoording d.d. 15 juni 2023. 

 5. 15 juni 2023

  Jaarverantwoording 2022

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 6. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten