Gang

Wetsvoorstel Afschaffen schuldig nalatig

Wie geen of te weinig AOW-premie heeft betaald kan door de Sociale Verzekeringsbank schuldig nalatig worden verklaard. Met als gevolg dat na pensionering er twee procent per belastingjaar waarover geen premie is betaald wordt ingehouden op de AOW. Met dit wetsvoorstel wordt deze strafkorting afgeschaft. De sanctie pakt te vaak oneerlijk uit en is bovendien lastig uit te voeren. De Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 worden hiervoor gewijzigd.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:09 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 maart 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Wetgevingsproces

 1. 21 februari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 februari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 7 maart 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 maart 2023 om 14.00 uur. 

 4. 29 maart 2023

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (36309)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 4 juli 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 5 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (36309)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten