Wetsvoorstel

Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2021 opgenomen.

Activiteiten

23 jun 2022
Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:00

14 jun 2022
Technische briefing

Algemene Rekenkamer rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 IenW.

16:30 - 17:30

08 jun 2022
02 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 23 juni 2022.

13:30 - 14:15

Debat terugkijken
19 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:20 - 13:21

Wetgevingsproces

18 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2022

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
25 mei 2022

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
25 mei 2022

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
02 jun 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
08 jun 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2022

Algemene Rekenkamer rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 IenW.

Technische briefing
22 jun 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
23 jun 2022

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten