Wetsvoorstel

Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een EU-informatiesysteem dat grenscontroles en politiële en justitiële samenwerking in strafzaken ondersteunt in en tussen Schengenlanden. Eind 2018 zijn de SIS-verordeningen tot stand gekomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de in voorbereiding zijnde Uitvoeringswet EU-verordening grenzen en veiligheid voorziet dit wetsvoorstel in enkele tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordeningen, zodat het SIS volledig kan worden gebruikt. De tijdelijke regels vervallen zodra de onderdelen over de SIS-verordeningen van de in voorbereiding zijnde Uitvoeringswet grenzen en veiligheid in werking treedt.

Activiteiten

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 november 2021 te 14:00 uur.

14:30 - 16:00

07 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:55 - 13:56

Wetgevingsproces

06 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
07 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
11 nov 2021

Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (35935)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)