Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begroting van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) en van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

10 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op donderdag 10 juni 2021 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

31 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 jun 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2021)

Inbreng feitelijke vragen